Verzekeringen zijn niet saai!
 
 

Een nieuw jaar, een nieuwe zorgverzekering! 

Daarom vertel ik je hier precies wat er verandert aan de zorgverzekering van 2022. Lees je mee?

Het overstapseizoen voor je zorgverzekering is begonnen! Tot 31 december 2021 heb je de tijd om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Je kunt tot die tijd verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken en kijken waar jij het beste uit bent.

Om je te helpen vind je hier een handige tool om je vergelijking te maken!

De basisverzekering is bij de meeste zorgverzekeraars ongeveer hetzelfde, wat wel verschilt is de premie die je voor deze verzekering betaalt. Daarom is dat al de moeite waard om goed te vergelijken.

Eigen risico 2022

Het eigen risico blijft hetzelfde, namelijk EUR 385,-. Dit is het bedrag dat je vooraf afspreekt met je zorgverzekeraar. Het eigen risico zijn de kosten die jij eerst voor eigen rekening neemt, daarna gaat de zorgverzekering betalen. Zorg voor kinderen worden niet van het eigen risico afgehaald.

Hoe hoger het eigen risico,  hoe minder premie je betaalt. Je kunt het vrijwillig eigen risico verhogen tot EUR 885,-.

Veranderingen zorgverzekering 2022

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkt vanaf volgend jaar met een zorgprestatiemodel. Deze tool laat zien welke behandelingen plaatsvonden zodat patiënten meer inzicht hebben.. Als een behandeling de kalenderjaargrens passeert wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken.

Wat niet veranderd is de maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen van EUR 250,-.

Aanpassingen basispakket zorgverzekering 2022

Dit zit er in de basisverzekering van 2022:

• Ziekenhuishulp

• Huisarts en medicijnen

• Geestelijke gezondheidszorg

• Zittend ziekenvervoer

• Medische hulp in het buitenland

• Tandarts en fysiotherapie tot 18 jaar

• Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning

• Extra paramedische zorg voor (ex) coronapatiënten

• Logeerkosten bij CAR-T-celtherapie

De inhoud van de basisverzekering voor 2022 is bijna gelijk aan die van 2021. Er zijn wel een aantal uitbreidingen van het basispakket. De regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten is met een jaar verlengd.

De regeling geldt voor coronapatiënten die ernstige klachten ervaren, zelfs na hun herstel. Zij krijgen dan vanuit de basisverzekering een vergoeding voor paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek)

Vergoeding verblijf CAR-T-celtherapie

De kosten van een verblijf nabij het ziekenhuis na CAR-T-celtherapie worden vanaf 1 januari 2022 vergoed. Na deze behandeling kunnen ernstige complicaties ontstaan dus patiënten moeten daarom de eerste twee weken na de behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis blijven.

De twee weken daarna moeten ze op een locatie verblijven die maximaal een uur van het ziekenhuis is verwijderd. Dat kan bijvoorbeeld een hotel of vakantiewoning zijn (als de patiënt niet nabij het ziekenhuis woont). De verblijfskosten worden vergoed uit de Zorgverzekeringswet.

Elektriciteitskosten ademhalingsondersteuning

Patiënten die thuis van mechanische ademhalingsondersteuning gebruikmaken, mogen de elektriciteitskosten hiervan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een declaratieformulier voor dit doel op hun website staan.

Medicijnen voor kinderen

Vanaf 1 november 2021 wordt al vanuit de basisverzekering het medicijn Zolgensma vergoed. Dit is een medicijn voor de spierziekte Spinale Musculaire Atrofie (SMA). Ook wordt vanaf deze datum het medicijn ataluren (merknaam Translarna) voor de behandeling van de spierziekte Duchenne vergoed.

Beide medicijnen zijn bedoeld voor kinderen. De toelating van het medicijn tot het basispakket is voorwaardelijk. Dat betekent dat de effectiviteit beoordeeld wordt, waarna besloten wordt over definitieve toelating tot het basispakket.

Medicijnen

Sinds 1 november 2021 wordt het recombinant humaan parathyreoïd hormoon 1-84 (merknaam Natpar) vanuit de basisverzekering vergoed. Dat medicijn dient als een aanvullende behandeling voor patiënten met chronische hypoparathyreoïdie (bijschildklierziekte) voor wie standaardtherapie niet meer voldoende is.

Ook gaat 1 november 2021 de geschiedenisboekjes in als de dag waarop givosiran (merknaam Givlaari) na een succesvolle prijsonderhandeling is toegevoegd aan de basisverzekering. Dit middel vermindert aanvallen bij patiënten met de erfelijke en zeldzame stofwisselingsziekte acute hepatische porfyrie. De toelating van deze medicijnen tot het basispakket zijn voorwaardelijk. Dat betekent dat de effectiviteit beoordeeld wordt, waarna over definitieve toelating tot het basispakket besloten wordt.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn